Kim Tunstrøm (f.1983) er en norsk kunstner med bakgrunn fra visuelle prosjekter rundt lyd og arkitektur. Han er synlig opptatt av gammel norsk animasjon og karikatur, noe man ser tydelig i arbeidene hans. Ivo Caprino og Kjell Aukrust bærer tydelig preg fra barndommen og skimtes på nytt i moderne iscenesettelser og teknologi.